created by: štemby
Partnerské stránky

Naši pracovníci mají letité zkušenosti s lezeckými lanovými technikami i zahradnickými a stavebními postupy.

Provádění arboristických prací, například ošetření dřevin stromolezeckou technikou, rizikové kácení, instalace bezpečnostních vazeb v korunách stromů...
      
Nabízíme rychlé a profesionální odklizení sněhu ohrožujícího váš objekt z důvodu váhy nebo hrozí-li objektivní nebezpečí sesuvu sněhu/ledu a ohrožení.    

Společnost zabývající se především ochranou budov a objektů před bleskem.